Pengertian ADSL (Asymetric Digital Subcriber Line)

Pengertian ADSLADSL adalah sebuah teknologi modem terbaru, yang mengubah laluan telefon analog yang menggunakan kabel tembaga twisted-pair menjadi akses digital untuk komunikasi multimedia dan data berkelajuan tinggi. ADSL boleh menukar rangkaian maklumat awam yang telah ada (Semula hanya terbatas pada teks, suara, dan grafik resolusi rendah) menjadi sistem yang lebih baik dengan kemampuan membawa maklumat multimedia termasuk video fill motion kerumah.

Pengertian ADSL (Asymetric Digital Subcriber Line)
Pengertian ADSL (Asymetric Digital Subcriber Line)

bentuk perkhidmatan DSL menyediakan jalur lebar yang lebih besar untuk jalur downstream (dari pejabat penyediaan internet kepada pelanggan). konfigurasi yang umum akan membolehkan downstream hingga 1,544 mbps dan 128 kbps untuk upstream. secara teori, ADSL dapat melayani hingga kelajuan 9 mbps untuk downstream dan 540 kbps untuk upstream.