virus Komputer

virus komputer | Pada pertemuan sebelum ini kita telah membincangkan dan mengulas tuntas tentang bagaimana menghilangkan virus shortcut pada komputer. dan selanjutnya kita akan mengulas tuntas nama-nama virus

vi

Siapa si yang gak kenal dengan yang namanya Virus khususnya buat pengguna komputer dan sebagainya, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tuntas Nama-nama Virus.
Virus boleh diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

  • Virus makro adalah virus yang dibuat dengan makro atau bahasa berjalan dengan baik, dipastikan virus yang memakai makro dari aplikasi tersebut boleh melakukan serangan. Contohnya virus W97M Phanter, WM.Twno.A; TW menjangkiti fail-fail MS Word.
  • Virus boot adalah virus yang memindahkan atau menukar boot, virus menjadi aktif dan melakukan serangan. Contohnya, virus wyx, v-sign, stoned.june dan masih banyak lagi.
  • Virus stealth adalah virus yang menguasai jadual gangguan DOS sehingga dapat manguasai gangguan level DOS. Contohnya, Vmem, Yankee, WXYC dll.
  • Virus program adalah virus yang mengubah strukturnya setelah menjangkiti program lain, kerana strukturnya telah berubah, virus ini susah dikesan oleh antivirus. Contohnya, necropolis A / B, nightfall dll.

Dan Virus yang terakhir adalah

  • Virus multi partition, virus ini merupakan gabungan dari virus program dan virus boot sector, virus ini menjangkiti program-program EXE atau COM dan boot sector